Plán činnosti na rok 2017

A/ V oblasti všeobecné:

 • Údržba požárního zařízení, výstroje a výzbroje, příprava na STK 100 hod
 • Účast mladých hasičů v soutěži Plamen (jarní i podzimní kolo) a dále účast v pohárových soutěžích
 • Účast mužů v okrskové soutěži požárního sportu dospělých
 • Účast družstva v soutěžích ligy okresu Svitavy
 • Uplatnit požadavek u OÚ na zajištění finančních prostředků na chod sboru, včetně bližší specifikace požadovaných prostředků
 • Uspořádat 15. ročník pohárové soutěže "O pohár Františka Šplíchala" (3.9.2017)
 • Uspořádat vepřové hody společně s noční soutěží "O Zderadákův pohár" (27.5.2017)
 • Údržba sportovních stříkaček v průběhu sezony a po sezoně
 • Provést námětové cvičení spolu s SDH Perálec
 • uspořádat soutěž Východočeské ligy v požárním útoku (9.9.2017)
 • Provést kontrolu hydrantové sítě
 • Údržba zařízení na hřišti v majetku obce dle jejího požadavku
 • Do konce roku 2017 provést inventůry majetku
 • Zajistit a provést kontrolu účtů revizní radou, příprava podkladů pro daňové přiznání
 • Nákup sportovního oblečení pro soutěžní družstva dorostu a dospělých
 • Nákup sortovní stříkačky (s pomocí dotace a vlastních zdrojů)
 

B/ V oblasti kultury a společenských akcí:

 • Uspořádat dětský karneval, 2 plesy pro dospělé (naplánované na 21.1.2017- hraje Artur (Pulda V. ml., Menc V.), na 11.2.2017 - hraje Quatro (Laška M+O)
 • Uspořádat vepřové hody 27.5.2017 (Laška Marek a Ondřej, Tměj Jan ml.)
 • Uspořádat čarodějnice
 • Uspořádat dětské odpoledne společně s hasičským posezením 19.-26.8.2017
 • Uspořádat výlet pro členy SDH
 • Uspořádat akci pro mladé hasiče
 • Návštěvy nemocných a návštěvy při jubileích
 • Darování krve členy SDH dle možností

C/ Nepovinné

 • Uspořádat ligu mladých hasičů v požárním útoku
 • Uspořádat podzimní zábavu