Sbor dobrovolných hasičů Zderaz Vás srdečně zve na

XIV. ročník pohárové soutěže

O PUTOVNÍ POHÁR FRANTIŠKA ŠPLÍCHALA

 

Datum:                         12. září 2021

Místo konání:               Sportovní areál Zderaz

Disciplíny:                        Požární útok – sklopné terče s el. časomírou (Liga okresu Chrudim)

                                     Běh jednotlivců 60m s překážkami (Liga okresu Chrudim)

Program:                          Požární útoky

                                               Prezence      7:15 – 7:45

                                   Nástup soutěžících  7:50

                                   Zahájení PÚ (kategorie mladších)  8:00

  

                                    Běh na 60m jednotlivců

                                               Prezence                      do 12:00

                                   Zahájení disciplíny  12:30 (začína kategorie mladších žáků)

 

Pravidla:                             Dle směrnic hry „Plamen“ a pravidel Ligy pořádané OORM Chrudim

Na prezenci PÚ předá vedoucí družstva vyplněnou startovní soupisku a čestné prohlášení

 v souladu s mimořádnými opatřeními MZČR  a platné členské průkazy SH ČMS.

Na prezenci jednotlivců předá vedoucí originál přihlášky, kterou zaslal emailem

s případnými změnami a platné členské průkazy SH ČMS.

 

Startovné:                         150 Kč za družstvo pro disciplínu PŮ (vybírá pořadatel)

                               30 Kč za závodníka pro disciplínu Běh na 60m jednotlivců

                                                 (startovné stanovené pravidly Ligy pořádané OORM 

                                 Chrudim)   

 

  Návratky:                            Přihlášky do soutěže PÚ a Běhu na 60 m  

                                                       zasílejte do 9. září 2021 

                                       na adresu drahosova.i@email.cz   

                                  případně volejte na čísla 723 332 318 (Maruška Broulíková)

                                                                        723 738 423 (Iva Pertlová)